Detaylar, Kurgu ve voleybol nasil oynanir

“Evlenince gittik efendim,” diyor karisi. Tuncer igin gug olan bir yaniti bulmaktan kurtariyor onu. Tuncer ise bir an once evet gozumun onunden gekilip işlemek, evet bana uzun boylu agilmak igin yanip tutu§uyor. Gene duyarli gocukmu§.

Zahmetli albayin igerlerde bir bölgelere girip giktikga yuvarlayiverdigini sandigim igkilerden tuy gibi hafifleyen -azca once bu denli gevik, kendine bile bu denli guvenli degildi- tiknaz govdesi ordan oraya uguyor. Ten benleriyle yoğun yuzu kipkirmizi.

Qankaya tepesinde parka oturdugumdan buyana dü an gegmedi saniyorum. §imdi nerdeyim? Nasil bir hizla indim, nasil bir hizla gegtim Kizilay’i, ne hin yurudum o uzun, her yani tün kulupleriyle komple Gazi Mustafa Kemal Bulvarini? Higbir §ey olmami§ sözde. Higbir §ey olmuyor. O kulupler dolup dolup bo§aliyor.

Oglum, Yilmaz’im, bu defter bir gun benden sana kalıt kalirsa, hayatin kişioğlu omru igin surprizlerle kırcı oldugunu unutma. §erefli bir Turk subayinin da a§ka ve kadina susayabi- lecegini unutma. §unca yillik omrunde gonul susuzlugu duymami§, duymayi da kendine zul addetmi§ bir peder olarak beni affetmeni hassaten dileyiş ediyorum. Olumun e§iginden donmu§ ve Birle§mi§ Milletler kuvvetleri tarafindan hava kampindan kurtarilmi§ kâin baban, izinli gonderildigi Tokyo’da a§klarin en ulvisini evet§süfli. §imdi bile, o a§garaz en ulvi hislerini ayni tazelikle kalbinde blog adresi evet§atmaktadir.

O ahit da ben bozulmu§tum. Animsiyorum. Güya Omer abinin her §eyi bilmesi lazım. Alçak şeb sabaha dogru olmu§ bir i§i, fakultenin onune post serip saniye saniye izlemi§ olmasi gerek.

Arkada§larimla birer gocukla bahis§ur üzere mevzu§masindan hem ho§nutum, hem degilim. §imdi Omer abi de du§ecek onlarin gozunden. §imdi Zehra da, Ugur da ba§layacaklar: Birak o deklerasyon devrimcisini!

Goruyoruz, “Offf” diyor sonrasında. Sonrasında da zahmetli albayi bir su daha sirtindan iterek kalabaliga kari§iyor.

“Birinin birine bagirip kufrettigini siteye git duydum da abi...” Bu urkuntu ortasinda beni ilhan’a §ikayet etmeyeceginden emin degilim artik. “HadsittL”

Annemin onunde sesim hig titremiyor. Babamin onunde sesim hig titremiyor. Amma arkada§larim beni kendilerinden ayri tuttuklari her an, her yanim titriyor.

Boykot devrimciligi beyanat devrimciliginden ote bir §ey olmali. Sonra ben tekrar ayrilacagim Omer abiden. Tekrar bu arkada§larimla kalacagim.

Kortej ediyor bu âdem. i§te her §ey ortada. Yoksa o da Kamer§en’in ‘kirgin bir elkızı’ oldugunu mu gormeye gelmi§?

Ne dunden mesul, ne yarina borglu olduklarini ilan etmi§ ki§ilerin kuguk koalisyonu gozuldu. Kim kimden elan murdar, kim kimden elan münezzeh, bunun pe§ine du§uldu. Kimin kollukçu, kimin yigit olduguna da gene bizimkiler karar verir evet.

Oyle evet. Dort yila yakin. Bana apagik davrandigi rahat§am, olumcul bir ameliyattan yeni kalkmi§ gibiydi. Anlattiklari da aramizda ilk yol kapali kalmi§ son ug aylik evet§amasi. Birgogunu birlikte gegirdigimiz birgok enayi ya da Tezel’in deyimiyle ‘ozverili’ yilin son ug aydaki ozeti: Ingin adli ogrencisinin ona olan egilimi.

“Bana bak Zehra, baban bir §arkici kadina tutulup anani birakti, Adanali o fabrikator oglu da seni degil, ba§ka bir kizi sevdi diye kadinla er arasi her ili§kiyi bulaşık gormen gerekmez. Bu kini sil iginden artik!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *